Photo Photo Photo Photo Photo

 
هرکجای زمین را بکنی

 گنجی خواهی یافت ،

به شرط آنکه

 با ایمان یک کشاورز زمین را بکنی زندگی کوتاه نیست

مشکل اینجاست که

ما زندگی را دیر شروع می کنیم  

طراحی و ساخت واحد های مسکونی، اداری، تجاری، منازل ویلایی و ...

مشاوره و ارائه برنامه زمان بندی و کنترل پروژه با نرم افزارهای MSP و PERIMAVERA 

طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی ، سازههای فلزی و پیچ و مهره ای ، 

طراحی و ساخت قالب های فرم دار فلزی